Mærkesager

Min store Alternative vision

Jeg brænder for en grønnere verden med en fair fordeling af rigdom, arbejde og miljø-belastning. Vi har ressourcer nok i verden – de skal ”bare” fordeles mere ligeligt. Blind vækst og overforbrug skal afmonteres. Alle skal have mulighed for et meningsfuldt arbejde, der også giver tid til et rigt liv med nære relationer, fællesskaber, ren luft, gode fødevarer og fri natur. Alternativet er FOR et bedre liv til alle.

Grøn omstilling NU

Danmark er blandt de ti lande der forbruger mest CO2. Det skal vi ændre på med omstilling af transport, energi, forbrug, landbrug og produktion. Vi skal lægge afgifter på det der skader klimaet og nedsætte momsen på det der gavner. Vi skal stoppe olie-eventyret i Nordsøen og omlægge til 100% vedvarende energi og økologi. Et grønt superministerium skal klima-tjekke al politik og forslag.

For at læse mere om Alternativets miljøpolitik klik her

Omfordeling og fair skat

Når 10% af danskerne besidder 47% af formuerne og antallet af fattige børn stiger, så skal der omfordeles. Vi skal lægge skat på finansspekulationer og klimabelastning og mindske skatten på arbejde. Skattely skal lukkes og kontanthjælpsloft og modkrav afskaffes. Socialt og grønt boligbyggeri skal styrkes ikke buldozes.

Unge og uddannelse skal opprioriteres

Det er katastrofalt at så mange børn og unge har ondt i livet. Det er et spejl på vores præstationssamfund og vi skal ændre årsagerne. Voksne skal have mere tid til deres børn og der skal være minimumskrav til normeringer i institutionerne. Unge skal ikke presses, men trives i uddannelsessystemet. Vi skal skaffe praktikpladser til erhvervsuddannelserne, afskaffe uddannelsesloftet og erstatte karakterkrav og test med et helt nyt adgangssystem til alle uddannelser, hvor den enkelte unges kompetencer anerkendes og løftes.

For at læse hele Alternativets Regeringsprogram klik her

FNs 17 verdensmål viser vej og giver hÅb – Alternativet skal sikre at Danmark rykker NU!